Με τη συνδρομή και τη συμπαράσταση της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας και τα μέλη της Ομάδας του Έργου «Οι γλώσσες στο δρόμο- Γλωσσικές Διαδρομές της Θεσσαλονίκης», όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εκπροσωπώντας μία γλώσσα-έναν πολιτισμό θα μπορούν να οργανώσουν για την τελική γιορτή δράσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη γλώσσα και τον πολιτισμό που αυτή διαχέει. Ο κυρίαρχος στόχος είναι η παρουσίαση και η ευαισθητοποίηση των Θεσσαλονικέων επισκεπτών και των μαθητών των σχολείων και των τυπικά διαπολιτισμικών σχολείων στις γλώσσες και τους πολιτισμούς που διασταυρώνονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Advertisements