Είναι τόσο ζεστός ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μιλούν για την συνάντηση των γλωσσών γύρω από ένα τραπέζι.

Advertisements