Μία ανθρώπινη συνεργασία για την χαρούμενη συμβίωση των πολιτών

Μία ανθρώπινη συνεργασία για την χαρούμενη συμβίωση των πολιτών

«Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί είναι ίσοι μεταξύ τους όπως οι πολίτες της ίδιας δημοκρατίας» Félix Castan

Advertisements

Διακύρηξη για τις υποχρεώσεις μας στη γλώσσα και στις γλώσσες και τους πολιτισμούς

Διακύρηξη για τις υποχρεώσεις μας στη γλώσσα και στις γλώσσες και τους πολιτισμούς

Kι όμως υπάρχει…