Μία ανθρώπινη συνεργασία για την χαρούμενη συμβίωση των πολιτών

«Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί είναι ίσοι μεταξύ τους όπως οι πολίτες της ίδιας δημοκρατίας» Félix Castan

Advertisements