Συμμετείχαν τα 26, 80, 36, και 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΠΤΔΕ-ΑΠΘ Θεσσαλονίκης και παρουσίασαν δράσεις. Το ΕΚΕΔΙΣΥ τους ευχαριστεί πολύ για τη δημιουργική συμμετοχή τους.

Advertisements