ΔιΕπαφή- Γλωσσική Πανδαισία

Η Γλωσσική Πανδαισία είναι μια ερευνητική ομάδα νέων παιδαγωγών! Αποτελεί μέρος της ομάδας ΔιΕπαφή, με επιστημονικά υπεύθυνη την δρ. Ρέα Μουμτζίδου. Σκοπός μας η πολιτισμική και γλωσσική αφύπνιση. Κεντρικό μας ενδιαφέρον η αυθεντική επαφή ατόμων από διαφορετικές και κοινές κουλτούρες μέσα από τις διαδικασίες της άτυπης συνεκπαίδευσης. Με διάλογο, συναντήσεις και ποικίλα δρώμενα/ βιωματικά εργαστήρια σε θέματα γλωσσικού πλουραλισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Πάντα με προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της κριτικής στάσης απέναντι στο διαφορετικό.

Το StarClassic Radio είναι ένας ακόμη τρόπος δημιουργικός και άμεσος ώστε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο όλα τα παραπάνω.

Glossiki Pandaisia (Language Feast) is a research team of young pedagogues! It is a part of  DiEpafi team,  with scientifically supervisor Dr Rea Moumtzidou. Our aim is the cultural and language awakening.  Our central interest is the  authentic contact  between people from different and mutual cultures through the processes of informal co-education. By dialogue, meetings and various events/ experiential workshops about language pluralism and intercultural communication themes!

Always  oriented to strengthen the critical attitude towards the dissimilarity.

StarClassic Radio is an additional way, creative and direct, so as to approximate more all the above.

Advertisements